Thông tin hội thảo

Mục tiêu:

Hạ tầng giao thông hiện hữu của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của Vùng. Việt Nam đã và đang nỗ lực cải cách các chính sách nhằm huy động nguồn vốn lớn cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tuy nhiên đến nay kết quả kêu gọi vốn đầu tư công và hợp tác công – tư (PPP)  tham gia vào các dự án phát triển hạ tầng giao thông khu vực Nam Bộ chưa thực sự được như mong muốn.

Tạo diễn đàn để các nhà khoa học và các chuyên gia trong và ngoài nước trao đổi trình bày các kết quả nghiên cứu, các kinh nghiệm quốc tế và đưa ra các giải pháp khả thi để nghiên cứu áp dụngtrong lĩnh vực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Longtheo hình thức PPP.

Nội dung

Các bài viết liên quan đến các chủ đề (nhưng không giới hạn) sau:
 • Nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa , và logistics liên vùng và nội vùng khu vực Nam bộ.
 • Quy hoạch phát triển vận tải hành khách, hàng hóa , và logistics liên vùng và nội vùng khu vực Nam bộ.
 • Hạ tầng giao thông và hạ tầng phục vụ logistics khu vực Nam bộ.
 • Chính sách phát triển hạ tầng giao thông và logistics trong khu vực Nam bộ.
 • Môi trường đầu tư và thu hút nguồn vốn phát triển hạ tầng giao thông và logistics trong khu vực Nam bộ.
 • Năng lực quản lý hạ tầng giao thông trong khu vực Nam bộ.
 • Ứng dụng các tiến bộ khoa học trong việc quy hoạch, quản lý, tổ chức giao thông trong khu vực Nam bộ.

Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo

 • Thời gian dự kiến: Buổi Sáng, thứ Bảy, ngày 29 tháng 6 năm 2019.
 • Địa điểm dự kiến: Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Kỷ yếu hội thảo

 • Những tham luận được Ban Nội dung và phản biện thông qua sẽ được biên tập và đăng trong kỷ yếu Hội thảocó mã số ISBN của Nhà xuất bản ĐHQG-HCM.
 • Các báo cáo có chất lượng tốt sẽ được chọn đăng trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ của ĐHQG-HCM.

Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo

Tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Đăng ký tham dự

Đại biểu gửi đăng ký tham dự với Ban Tổ chức Hội thảo kèm theo tiêu đề và tóm tắt nội dung báo cáo (dự kiến) trước ngày 15/5/2019 theo đường link: https://forms.gle/yF1wK4HnzfEXdntw9

Quy cách gửi bài tham luận

 • Tham luận được đánh máy vi tính trên một mặt giấy khổ A4 (210 x 297mm), font chữ Times New Roman (Unicode),cỡ chữ 13, lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề trên 2cm, lề dưới 2cm (kể cả hình vẽ), cách dòng 1 lines.
 • Mỗi bài tham luận gửi về Ban Tổ chức bao gồm:
  • Tiêu đề– Title (tiếng Việt & tiếng Anh);
  • Tóm tắt– Abtracts (khoảng 150-200 từ, tiếng Việt & tiếng Anh);
  • Từ khóa– Keywords (3-5 từ, tiếng Việt & tiếng Anh);
  • Nội dung tham luận(không quá 20 trang).
 • File bài gửi được đặt tên: tên tác giả_tên bài viết vắn tắt.doc
 • Nộp bài toàn văn: https://forms.gle/Fd398ZMewui1JrMA8

Các mốc thời gian

Gửi bài tham luận

Hạn cuối nhận tóm tắt tham luận

Ngày 15/5/2019

Hạn cuối nhận toàn văn tham luận

Ngày 30/5/2019

Thông báo chấp nhận bài viết

Ngày 14/6/2019
Hội thảo

Địa chỉ liên hệ

 • Thông tin chi tiết về Hội thảo xin vui lòng liên hệ: ThS. Ngô Hữu Thống, Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM, điện thoại: (028) 37242160 (nội bộ:1366), email: nhthong@vnuhcm.edu.vn
 • ĐHQG-HCM trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm tham gia của Quý đơn vị, các nhà khoa học, các nhà quản lý, doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước.